Recept och recepthantering

Kan jag hämta ut recept på vilket apotek som helst?

Ja, du kan hämta ut dina mediciner på alla apotek som har den nationella apotekssymbolen. Alla apotek måste – precis som i dag – tillhandahålla alla de läkemedel som skrivs ut på recept. Alla mediciner kan alltså hämtas ut oavsett vilket apotek du väljer att gå till. Även e-recept kommer att kunna hanteras av alla apotek. 

Måste läkemedel på recept alltid hämtas ut på samma apotek?

Nej, du kan hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst. Både vanliga pappersrecept och e-recept fungerar på alla apotek. 

Vilket läkemedel får jag ut på mitt recept?

Liksom i dag kommer du att få din medicin utbytt mot ett billigare preparat om patenten har gått ut för originalprodukten. Detta, som kallas generikautbyte, innebär att du får ett likvärdigt preparat, men med ett annat namn och till ett lägre pris. Detta är ett sätt för samhället att hålla nere läkemedelskostnaden. 

Enligt vilka regler byter apoteken ut det läkemedel jag har fått på recept?

Apoteken byter ut de läkemedel där det finns alternativ med samma innehåll men lägre pris. Om du föredrar det läkemedel som står på receptet (och det inte är detsamma som apoteket väljer) måste du betala mellanskillnaden. Exempel: Om läkemedlet på receptet kostar 50 kronor och det som apoteket vill sälja kostar 40 kronor måste du betala 10 kronor. Om du föredrar ett annat än dessa får du betala hela beloppet själv https://apoteksv.se/priligy/

Kommer e-recept att fungerar överallt?

Både vanliga pappersrecept och e-recept fungerar på alla apotek. Du kan hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst. Receptbelagda läkemedel ska kunna tillhandahållas inom 24 timmar. 

Vad är e-recept?

För att du ska få hämta ut receptbelagd medicin på ett apotek krävs de att en läkare först har skrivit ut ett recept till dig. För det mest skickas receptet elektroniskt till apotek via en säker förbindelse med ibland får du det utskrivet på papper.
För att hämta ut medicin som skickas elektroniskt behöver du bara ha med dig en giltig legitimation. Apotekspersonalen kan då ta fram receptet från datorn. Receptet ligger kvar i datasystemet under hela giltighetstiden och är tillgängligt på alla apotek. 

Vad händer med receptregistret?

Precis som i dag får behörig personal ta del av ditt recept i receptregistret och uppgift om dina läkemedelskostnader för att kunna räkna ut ditt högkostnadsskydd. Apotekspersonal som har hand om läkemedel eller ger dig råd har tystnadsplikt. 

Har alla apotek samma sekretess/tystnadsplikt?

Apotekspersonal som har hand om läkemedel eller ger dig råd har tystnadsplikt. Kraven på säkerhet och personalens kompetens är lika höga efter omregleringen som i dag. 

Kan läkemedel reklameras var som helst eller endast där de köptes?

Läkemedel kan reklameras på alla apotek men i första hand ska reklamation ske där läkemedlet köptes.